Generelle betingelser

Disse Generelle Betingelser (“Betingelserne”) er et lovligt bindende dokument som beskriver dine og Lightbooths ("LIGHTBOOTH") rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de tjenester, LIGHTBOOTH tilbyder og gratis stiller til rådighed til dig ("Tjenesterne").

Når udtrykket “gæsterne” benyttes i Betingelserne herinder, betyder det de fysiske og reelle personer, som benytter eller har benyttet LIGHTBOOTHs Tjenester.

LIGHTBOOTHs Tjenester

LIGHTBOOTHs Tjenester består af at tilbyde en moderne digital fotomaskine til forlystelsessteder, såsom restauranter, barer, diskoteker, caféer eller tilsvarende salgssteder (“Forlystelsessteder”). Gæsterne på Forlystelsesstederne kan ved selvbetjening tage et eller flere billeder af dem selv og deres venner, samt en kort videosekvens optaget i øjeblikket umiddelbart før billedet tages. For at tage billedet, skal gæsterne indtaste sit telefonnummer. Efter billedet er taget, modtager gæsten en tekstbesked med et link til LIGHTBOOTHs hjemmeside hvor man har fuld adgang til billedet. Herefter kan gæsten se og benytte billedet til private formål gratis og for eksempel dele det på sociale medier.

Ophavsret

LIGHTBOOTHs tjenester muliggør at du kan opslå, linke til og opbevare billeder taget med fotomaskinen og LIGHTBOOTH gør ikke krav på ophavsretten eller licensrettigheder til sådanne billeder taget med LIGHTBOOTHs tjenester.

Når du benytter LIGHTBOOTHs tjenester, tilkendegiver du samtidig at alle personer som er visuelt synlige i billederne taget på fotomaskinen har accepteret din brug af LIGHTBOOTHs tjenester.

Alle billeder taget med LIGHTBOOTHs tjenester må ikke benyttes til kommercielle handlinger, inklusive men ikke begrænset til ændringer, distribuering, genopslag og kopiering, uden LIGHTBOOTHs skriftlige accept.

Registrering

Du må kun benytte LIGHTBOOTHs tjenester med dit eget korrekte telefonnummer.

Behandling af dine persondata

LIGHTBOOTH er dataansvarlig for de persondata som indhentes fra dig med LIGHTBOOTHs tjenester. LIGHTBOOTH behandler kun de persondata, du har videregivet til brug med LIGHTBOOTHs tjenester, fx dit navn og dine kontaktdetaljer samt de billeder der tages med den digitale fotomaskine.

Dine persondata benyttes til at kommunikere med dig i forbindelse med LIGHTBOOTHs tjenester, fx til at sende billedet og disse Betingelser til dig, for at kommunikere med dig i forbindelse med direkte og målrettet markedsføring og for administerering af vores database af brugere. Det lovmæssige grundlag for at behandle dine persondata er vores reelle interesse i at kommunikere med dig for at markedsføre produkter og tjenester fra et bestemt virksomhed med dig efter du har accepteret at modtage direkte markedsføring fra et sådant virksomhed, inklsuive målrettet markedsføring, og for at opdatere og udvikle vores database af brugere til markedsføringsformål. Det er vores vurdering at sådanne reelle interesser tilsidesætter dine interesser eller fundamentale rettigheder og friheder (GDPR, artikel 6 (1) (f)).

Modtagerne af dine personlige data inkluderer virksomheden som har modtaget din accept til at modtage direkte markedsføringsbeskeder og andre potentielle samarbejdspartnere som kan modtage dine persondata i henhold til gældende relevant databeskyttelseslovgivning. Visse modtagere behandler persondata på vore vegne og sådanne databehandlere må kun behandle dine persondata i henhold til instruktioner givet af LIGHTBOOTH og må ikke behandle dine persondata til deres egne formål.

Dine persondata vil blive gemt i så lang tid det er nødvendigt for de ovennævnte formål. Hvis du har accepteret at modtage direkte markedsføringsbeskeder, vil dine persondata blive gemt i 3 år efter du har tilbagetrukket denne accept, til dokumentationsmæssige formål.

Du har ret til at anmode om adgang til og rettelse af samt sletning af dine persondata samt begrænsning af behandling af dine persondata. Du har ret til at modsige databehandling, specielt når dine persondata behandles i forbindelse med markedsføringsformål, samt retten til dataportabilitet. Hvis du har accepteret behandling af dine persondata, kan du på ethvert tidspunkt tilbagetrække denne accept. Udnyttelse af denne rettighed vil dog ikke påvirke lovligheden af den databehandling, der foregik før din tilbagetrækning. Hvis du vil klage over vores behandling af dine persondata kan du kontakte Datatilsynet (www.datatilsynet.dk). Men hvis du ikke er tilfreds med vores databehandling vil vi dog også gerne bede dig om at kontakte os på en af de kontaktmuligheder der er angivet nedenunder.

Cookies

Vores hjemmeside kan benytte cookies med henblik på at tilbyde dig en optimal brug af vores hjemmeside. Cookies er små tekstfiler som gør det muligt at gemme information på enheden som besøger hjemmesiden indtil næste gang hjemmesiden besøges på samme enhed. Som en gæst vil du i sådanne tilfælde blive spurgt første gang du besøger vores hjemmeside om du vil acceptere disse cookies eller ej.

Vores hjemmeside kan også benytte tredjepartscookies såsom Google Analytics, med henblik på at føre statistik om brugen af vores hjemmeside.

Det er muligt at gemme de cookies, som gemmes på din enhed. Fremgangsmåden for sletning af cookies afhænger af hvilken internetbrowser du benytter – se venligst fremgangsmåden i de mest gængse browsere herunder.

Alderskrav

For at benytte LIGHTBOOTHs tjenester skal du være af lovlig alder, hvilket betyder mindst atten år.

Begrænsning af ansvar

LIGHTBOOTH er ikke og kan ikke blive holdt ansvarlige for den måde en gæst benytter et billede taget med vores Tjenester.

LIGHTBOOTH er ikke og kan ikke blive holdt ansvarlige for den måde, billeder taget med Tjenesterne bliver benyttet af Forlysteslesstedet og/eller LIGHTBOOTHs samarbejdspartnere.

LIGHTBOOTH er ikke og kan ikke blive holdt ansvarlige for kvaliteten, lovligheden, eller på anden vis karakteren af det formål med hvilket forlystelsesstedet og/eller andre samarbejdspartnere benytter et givent billede.

LIGHTBOOTH accepterer ingen forpligtelser overfor gæsten, og er ikke og kan ikke blive holdt ansvarlige for den videre brug af ethvert givent billede.

LIGHTBOOTH er ikke forpligtet til at opbevare et givent billede.

Du bør altid udvise en høj grad af forsigtighed og påpasselighed når du deler billeder, inklusive billeder taget ved brug af LIGHTBOOTHs tjenester.

Du skal friholde LIGHTBOOTH fra ethvert ansvar, krav og udgifter som kan blive rettet mod LIGHTBOOTH som en konsekvens af dit brud på disse betingelser og/eller som en konsekvens af dine overtrædelser af gældende lov.

Tjenesterne som LIGHTBOOTH udbyder kan være utilgængelige. LIGHTBOOTH kan ikke holdes ansvarlig for manglende adgang, uanset hvor lang tid der ikke er adgang.

LIGHTBOOTHs rolle er kun at gøre det tekniske udstyr tilgængeligt for at levere og yde Tjenesterne beskrevet ovenfor.

LIGHTBOOTH udfører ingen inspektion af billederne som tages med LIGHTBOOTHs Tjenester.

LIGHTBOOTH forbeholder sig retten til at fjerne ethvert billede som ikke overholder disse Betingelser eller som ikke overholder gældende lovgivning.

LIGHTBOOTH forbeholder sig retten til at blokere en gæsts adgang til vores Tjenester, hvis misbrug af vores tjenester er bevist eller formodet.

Ændringer af disse betingelser

LIGHTBOOTH forbeholder sig retten til at ændre disse Betingelser på løbende basis og udgive nye versioner. Den nye version af Betingelserne vil træde i kraft og være effektive fra den dato, de er udgivet på vores hjemmeside.

Kontaktinformationer

LIGHTBOOTH er et anpartsselskab med begrænset ansvar registreret i Danmark på adressen Gammeltorv 8, København, og med CVR-nummeret DK38607375. Hvis du har spørgsmål om disse Betingelser kan du kontakte LIGHTBOOTH på e-mail info@lightbooth.dk eller telefon +4578754800.

Gældende lov

Disse Betingelser og enhver brug af LIGHTBOOTHs Tjenester er underlagt Dansk lovgivning.